Collection:Detail

Collection

No:03009500Homongi as "Drift ices".Yuzen-dyeing

Artists
SAKAI Norihito
Date
1971/20C
Technique
yuzen-dyeing
Shape
kimono